Kimseye hiçbir şey öğretemem, sadece onların düşünmelerini sağlayabilirim

 

 

Kimseye hiçbir şey öğretemem, sadece onların düşünmelerini sağlayabilirim

 
Sokrates
Sokrates

Koçluk - Mentorluk

Sokrates’e atfedilen "Kimseye hiçbir şey öğretemem, sadece onların düşünmelerini sağlayabilirim" sözü, koçluk için yapılabilecek en kısa tanım olsa gerek. 


Farkındalık ve sorumluluk oluşturmak iyi koçluğun özüdür” der koçluğun dünyadaki öncüsü John Whitmore. Herşeyden önce etkin bir dinleyicidir koç.

Bir şeyler öğretmek ya da tavsiye vermek değildir onun işi; sadece danışanına ayna tutar; güçlü soruları, yansıtmaları ve geri bildirimleriyle danışanın doğru bildiklerini, takıldığı noktaları farklı açılardan tekrar düşünmesini, sorgulamasını ve yanıt aradığı noktalarda belli bir farkındalığa ulaşmasını teşvik eder. Bir “içgörü” yolculuğudur bu danışan için. Bu noktadan sonra danışan hedef belirleme, sorumluluk ve aksiyon alma adımlarıyla kendine yeni açılımlar oluşturur. 
Koçluk görüşmeleri bireysel ya da ekip olarak, “takım koçluğu” şeklinde yapılabilir. 


Son dönemde sıklıkla “liderlik” ve “etkin yöneticilik” kavramlarıyla birlikte anılmaya başlanan koçluk, özellikle CEO ve üst yönetim ekibindeki yöneticilerin verimliliği açısından önemli bir ihtiyaç olarak tanımlanıyor artık. Çünkü “koçvari” yönetici ya da lider, yönettiği ekibe sadece yönergeler verip sonuç bekleyen değil, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerine ışık tutan, teşvik eden, fırsatlar sunan yöneticidir; onların performanslarını artırmaları, çalışma ortamına ve yönetime güven duymaları için samimi çaba harcayan bir liderdir koçvari yönetici.