Eğitim ve Danışmanlık

Sayısız seçeneğin arasından ihtiyaç ve beklentinizi gerçekten karşılayan, makul maliyetli eğitim ve danışmanlık desteğini ayırt etmek zor.

 

Saha tecrübesinden yoksun, kitabi-klişe bilgilere dayalı, farklı ülke ve kültürlerden kopya edilmiş “eğitim” modülleri içinde kaybolup, zaman ve bütçe tüketmek işten değil. Özellikle de ağırlıklı olarak mavi yakalı ekiplerin yeraldığı endüstriyel şirketler için. 

Sayısız seçeneğin arasından ihtiyaç ve beklentinizi gerçekten karşılayan, makul maliyetli eğitim ve danışmanlık desteğini ayırt etmek zor.

 

Saha tecrübesinden yoksun, kitabi-klişe bilgilere dayalı, farklı ülke ve kültürlerden kopya edilmiş “eğitim” modülleri içinde kaybolup, zaman ve bütçe tüketmek işten değil. Özellikle de ağırlıklı olarak mavi yakalı ekiplerin yeraldığı endüstriyel şirketler için. 

Sayısız seçeneğin arasından ihtiyaç ve beklentinizi gerçekten karşılayan, makul maliyetli eğitim ve danışmanlık desteğini ayırt etmek zor.

 

Saha tecrübesinden yoksun, kitabi-klişe bilgilere dayalı, farklı ülke ve kültürlerden kopya edilmiş “eğitim” modülleri içinde kaybolup, zaman ve bütçe tüketmek işten değil. Özellikle de ağırlıklı olarak mavi yakalı ekiplerin yeraldığı endüstriyel şirketler için. 

Her Yönüyle İletişim

 

Kurum İletişim

Kültürü

İç İletişim

Employer Branding

Çalışma Ortamında Psikoloijk Güvenlik

İletişim Kanalları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği İletişimi

Grup Şirket Kültürü Aktarımı

Expat Çalışanlar İçin Kültürler Arası İletişim

Kurumsal ve Yerel Paydaş Yönetimi 

Mavi Yaka İletişimi

Çalışma Ortamında Kıyafet ve Davranış Kültürü 

Kurumsal Tanıtım İçerikleri

Her Yönüyle İletişim

 

Kurum İletişim

Kültürü

İç İletişim

Employer Branding

Çalışma Ortamında Psikoloijk Güvenlik

İletişim Kanalları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği İletişimi

Grup Şirket Kültürü Aktarımı

Expat Çalışanlar İçin Kültürler Arası İletişim

Kurumsal ve Yerel Paydaş Yönetimi 

Mavi Yaka İletişimi

Çalışma Ortamında Kıyafet ve Davranış Kültürü 

Kurumsal Tanıtım İçerikleri

Her Yönüyle İletişim

 

Her Yönüyle

 

İletişim

 

Kurum İletişim

Kültürü

İç İletişim

Employer Branding

Çalışma Ortamında Psikoloijk Güvenlik

İletişim Kanalları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği İletişimi

Grup Şirket Kültürü Aktarımı

Expat Çalışanlar İçin Kültürler Arası İletişim

Kurumsal ve Yerel Paydaş Yönetimi 

Mavi Yaka İletişimi

Çalışma Ortamında Kıyafet ve Davranış Kültürü 

Kurumsal Tanıtım İçerikleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS)

Sonuç odaklı, samimi bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) programı oluşturmak istiyorsanız, öncelikle temel bir noktayı akılda tutmakta fayda var:

Güncel anlamıyla KSS, kurumların yasal zorunluluklar dışında ve kendi stratejileri dahilinde, sürdürülebilir kalkınmaya sağladıkları toplumsal, çevresel ve ekonomik katkıların bütünüdür. 


KSS, kriz zamanlarında tutunulacak bir can simidi ya da üstü örtülü bir pazarlama aracı olarak görüldüğü sürece kuruma ve markaya fayda getirmez, zarar verir.

KSS, ancak şirketin sürdürülebilirlik  stratejileriyle örtüşen, somut hedefleri olan,

uzun erimli bir program olarak hayata geçirilirse başarılı olabilir. 
 

Sonuç odaklı, samimi bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) programı oluşturmak istiyorsanız, öncelikle temel bir noktayı akılda tutmakta fayda var:

Güncel anlamıyla KSS, kurumların yasal zorunluluklar dışında ve kendi stratejileri dahilinde, sürdürülebilir kalkınmaya sağladıkları toplumsal, çevresel ve ekonomik katkıların bütünüdür. 


KSS, kriz zamanlarında tutunulacak bir can simidi ya da üstü örtülü bir pazarlama aracı olarak görüldüğü sürece kuruma ve markaya fayda getirmez, zarar verir.

KSS, ancak şirketin sürdürülebilirlik  stratejileriyle örtüşen, somut hedefleri olan,

uzun erimli bir program olarak hayata geçirilirse başarılı olabilir. 
 

Sonuç odaklı, samimi bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) programı oluşturmak istiyorsanız, öncelikle temel bir noktayı akılda tutmakta fayda var:

Güncel anlamıyla KSS, kurumların yasal zorunluluklar dışında ve kendi stratejileri dahilinde, sürdürülebilir kalkınmaya sağladıkları toplumsal, çevresel ve ekonomik katkıların bütünüdür. 


KSS, kriz zamanlarında tutunulacak bir can simidi ya da üstü örtülü bir pazarlama aracı olarak görüldüğü sürece kuruma ve markaya fayda getirmez, zarar verir.

KSS, ancak şirketin sürdürülebilirlik  stratejileriyle örtüşen, somut hedefleri olan,

uzun erimli bir program olarak hayata geçirilirse başarılı olabilir. 
 

Kurumsal Tanıtım İçerikleri

Kurumsal Tanıtım İçerikleri

Basılı olsun "online" olsun, iç ya da dış paydaşlara yönelik olsun,

hatırı sayılır bütçelerle kotarılan kurumsal tanıtım yayınlarının

sözel içeriklerine verilen önem çoğu zaman görsel içeriklerine

verilen önemin gerisinde kalır. 


Dilbilgisi yanlışları, anlatım bozuklukları, kurgu hataları ya da

gereksiz yere uzatılmış metinler nedeniyle hedef kitlesine bir türlü ulaşamayan içeriklerle doludur bir sürü kurumsal yayın. 

Basılı olsun "online" olsun, iç ya da dış paydaşlara yönelik olsun, hatırı sayılır bütçelerle kotarılan kurumsal tanıtım yayınlarının sözel içeriklerine verilen önem çoğu zaman görsel içeriklerine verilen önemin gerisinde kalır. 


Dilbilgisi yanlışları, anlatım bozuklukları, kurgu hataları ya da gereksiz yere uzatılmış metinler nedeniyle hedef kitlesine bir türlü ulaşamayan içeriklerle doludur bir sürü kurumsal yayın. 

Basılı olsun "online" olsun, iç ya da dış paydaşlara yönelik olsun, hatırı sayılır bütçelerle kotarılan kurumsal tanıtım yayınlarının sözel içeriklerine verilen önem çoğu zaman görsel içeriklerine

verilen önemin gerisinde kalır. 


Dilbilgisi yanlışları, anlatım bozuklukları, kurgu hataları ya da gereksiz yere uzatılmış metinler nedeniyle hedef kitlesine bir türlü ulaşamayan içeriklerle doludur bir sürü kurumsal yayın.